OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kód OP 02
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/06DF3D481328B8EA644F5372B7DBF41341D820F7
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc 02.4 0 2014 2099 Otevřít
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 02.3 0 2014 2099 Otevřít
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 02.1 0 2014 2099 Otevřít
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 02.2 0 2014 2099 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci