Vlastnost Hodnota
Název Opatření Rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podpora zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství
Kód Opatření 01.4.03
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií (01.4)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/C5A7F95BF444D56561E9F8D2AA25FF544431B7EE
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci