Vlastnost Hodnota
Název Opatření Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů
Kód Opatření 01.2.06
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (01.2)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/C33335036BB3984E3F52709BAC01D90FC8DF129F
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci