Vlastnost Hodnota
Název Opatření Technická pomoc
Kód Opatření 01.5.125
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Technická pomoc (01.5)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/B4A765ECD40FAC5357F6231F7534F48D7BDC599C
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci