Vlastnost Hodnota
Název Opatření Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po IKT
Kód Opatření 01.4.04
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií (01.4)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/5161A7CEA32CE54338B916499F8A0CA556C4159D
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci