Vlastnost Hodnota
Název Opatření Rozvoj a zavádění inteligentních distribučních soustav, jež fungují na hladině nízkého a středního napětí
Kód Opatření 01.3.12
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin (01.3)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/1C225F55D700B8A79D7C819032F7F2AF29F8D52E
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci