Vlastnost Hodnota
Název Opatření Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb
Kód Opatření 01.2.07
Platnost Od 28. 05. 2014
Platnost Do 31. 12. 2099
Nadřazená Priorita MMR Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (01.2)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/0F67D9155457E0FC7B52D48285E9117ECFB2E5EA
Vlastnost Hodnota

Podřízené MMR PodOpatření

PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
PodOpatření Název PodOpatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v MMR Opatření

Max. 1.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci