Smlouvy jsou indexovány a vyhledávány v systému Hlídač Smluv, originál informací o smlouvách mezi poskytovateli a příjemci dotací eviduje Registr Smluv - Ministerstvo Vnitra
Míra Shody Název Smlouvy Vkladatel Hodnota Smlouvy Plátce Příjemce Odkazy
Míra Shody Název Smlouvy Vkladatel Hodnota Smlouvy Plátce Příjemce Odkazy
Vlastnost Hodnota
Identifikátor Projektu 3220880034
Kód Projektu 0034
Datum Podpisu 1. 10. 2001 0:00
Příjemce Pomoci Asociace obranného průmyslu
Datum Zahájení (Plánované) 01.10.01 0:00
Datum Zahájení (Skutečné) 01.10.01 0:00
Datum Ukončení (Plánované)
Datum Ukončení (Skutečné) 01.11.01 0:00
Dotační Titul Nevyplněno
Vlastnost Hodnota

Příjemce Pomoci (Otevřít detail)

Vlastnost Hodnota
Název Příjemce (obchodní jméno) Asociace obranného průmyslu
IČ (IČO) 67362176
Právní Forma Zájmové sdružení právnických osob
Stát Česká republika
Ekonomický Subjekt http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ares/resource/EkonomikaSubjekt/67362176
Rok Narození
Jméno
Příjmení
Vlastnost Hodnota

Rozhodnutí o udělení dotace
Dílčí Rozhodnutí Rok Rozhodnutí Částka Požadovaná Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Poskytovatel Dotace Členění Finančních Prostředků Finanční Zdroj Investice? Návratnost? Refundace?
1 2001 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu j) ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR NE NE NE
Dílčí Rozhodnutí Rok Rozhodnutí Částka Požadovaná Částka Rozhodnutá Částka Spotřebovaná Poskytovatel Dotace Členění Finančních Prostředků Finanční Zdroj Investice? Návratnost? Refundace?