Vlastnost Hodnota
Název Priority Životní prostředí a infrastruktura
Kód Priority 2
Platnost Od 20. 12. 2007
Platnost Do 14. 06. 2017
Operační Program CEDR Program švýcarsko-české spolupráce (CH-CZ)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/4853A8D32312150084F145D97177AE7C0030A91E
Vlastnost Hodnota

Podřízená CEDR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Zlepšení životního prostředí 2.2 2007 2017 Otevřít
Obnovení a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí 2.1 2007 2017 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě CEDR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci