Vlastnost Hodnota
Název Priority Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
Kód Priority SAPARD/1
Číslo Priority 1
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 31. 12. 2006
Operační Program CEDR SAPARD (SAPARD)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/334E72AB297424281A181CE2E6B7DA2A82B77236
Vlastnost Hodnota

Podřízená CEDR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu SAPARD/1.2 2000 2006 Otevřít
Investice do zemědělského majetku SAPARD/1.1 2000 2006 Otevřít
Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kontrolu potravin a ochranu spotřebitele SAPARD/1.3 2000 2006 Otevřít
Meliorace a pozemkové úpravy SAPARD/1.4 2000 2006 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě CEDR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci