Vlastnost Hodnota
Název Priority Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Kód Priority SAPARD/2
Číslo Priority 2
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 31. 12. 2006
Operační Program CEDR SAPARD (SAPARD)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/28B5B283A3C65589F161B8EDC4C2D2C7693E5373
Vlastnost Hodnota

Podřízená CEDR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajištující rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů SAPARD/2.2 2000 2006 Otevřít
Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury SAPARD/2.1 2000 2006 Otevřít
Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a k uchování krajiny SAPARD/2.3 2000 2006 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě CEDR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci