Vlastnost Hodnota
Název Priority Příprava podmínek pro plné využití programu
Kód Priority SAPARD/3
Číslo Priority 3
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 31. 12. 2006
Operační Program CEDR SAPARD (SAPARD)
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/269A5A89C1826F2CDBE0430720DB125CB454B888
Vlastnost Hodnota

Podřízená CEDR Opatření

Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc SAPARD/3.2 2000 2006 Otevřít
Zlepšování profesního vzdělávání SAPARD/3.1 2000 2006 Otevřít
Opatření Název Opatření Kód Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v Prioritě CEDR

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci