OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu SAPARD
Kód OP SAPARD
Číslo OP 9
Platnost Od 01. 01. 2000
Platnost Do 31. 12. 2006
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/E6EF8F872A44F4B9A244452B802E9D56C3EB305A
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Příprava podmínek pro plné využití programu SAPARD/3 34 2000 2006 Otevřít
Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí SAPARD/2 1006 2000 2006 Otevřít
Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství SAPARD/1 1287 2000 2006 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci