OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Blokové granty z EHP Norsko
Kód OP EHP/Norsko.2
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2009
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/E3A98886BC431A9DEA1320955372429D31FEC57B
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci