OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Finanční mechanismus EHP Norsko
Kód OP EHP/Norsko.1
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2009
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/E1C2CAAEF57D252A29FF0154EA1CD4F39CF643B3
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Vědecký výzkum a vývoj 6 0 2004 2009 Otevřít
Podpora udržitelného rozvoje 5 1 2004 2009 Otevřít
Implementace Schengenského acquis, posilování justice 7 1 2004 2009 Otevřít
Rozvoj lidských zdrojů 3 36 2004 2009 Otevřít
Technická pomoc 8 0 2004 2009 Otevřít
Uchování evropského kulturního dědictví 1 47 2004 2009 Otevřít
Ochrana životního prostředí 2 8 2004 2009 Otevřít
Zdravotnictví a péče o dítě 4 17 2004 2009 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci