OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Dotace NF z Fondu soudržnosti
Kód OP 2004/CZ/16/C/PA/NF
Platnost Od 01. 01. 2004
Platnost Do 31. 12. 2050
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/B8A759F41ADA778B671A495AD772CDF5622D67F8
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci