OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu FM EHP/Norsko 2009-2014
Kód OP EHP/Norsko FM2
Platnost Od 01. 05. 2009
Platnost Do 30. 04. 2017
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/4F1B357B91B655F84290AF185DB8F74F7E60D6B1
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Česko-norský výzkumný program CZ09 0 2009 2014 Otevřít
Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni CZ01 26 2009 2014 Otevřít
Program pro nevládní neziskové organizace CZ03 9 2009 2014 Otevřít
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví CZ11 44 2009 2014 Otevřít
Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví CZ12 86 2009 2014 Otevřít
Kulturní dědictví a současné umění CZ06 88 2009 2014 Otevřít
Domácí násilí a genderově podmíněné násilí /Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života CZ13 0 2009 2014 Otevřít
Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů CZ15 0 2009 2014 Otevřít
Biodiversita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu CZ02 50 2009 2014 Otevřít
Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) CZ08 14 2009 2014 Otevřít
Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování CZ05 0 2009 2014 Otevřít
Ohrožené děti a mládež CZ04 7 2009 2014 Otevřít
Program spolupráce škol a stipendia CZ07 0 2009 2014 Otevřít
Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrujících zločineckých skupin CZ14 0 2009 2014 Otevřít
Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady CZ10 0 2009 2014 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci