OP - Obecné informace

Vlastnost Hodnota
Název Operačního Programmu Program rozvoje venkova
Kód OP PRV
Platnost Od 01. 01. 2007
Platnost Do 31. 12. 2015
Odkaz na CEDR http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/0BA412FB8F120A7806AAE1AB5CEAA4B14F2C11FB
Vlastnost Hodnota

Podřízené CEDR Priority

Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít
Technická pomoc PRV/V. 16 2007 2015 Otevřít
Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV/I. 2967 2007 2015 Otevřít
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV/III. 756 2007 2015 Otevřít
Leader PRV/IV. 149 2007 2015 Otevřít
Zlepšování životního prostředí a krajiny PRV/II. 49 2007 2015 Otevřít
Priorita Název Priorita Kód Počet Dotací Platnost Od Platnost Do Otevřít

Dotace v OP

Max. 50.000 záznamů
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci
Název Projektu Projekt Kód Projekt Identifikátor Příjemce Pomoci