Statistika využití databáze / tabulek, s daty importovanými přímo ze systému CEDR
Procenta ukazují počet nevyužitých / nevyplněných hodnot v daném sloupci
Navigace

AdresaBydliste

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idAdresa 0 % FFFFD107CCD966B0AC9B05EBAC29A25EB3AA8C0E
idPrijemce 0 % FFFFE57F7E7FD997C723386965B1DCC09A1DC2CE
adrTyp 0 % 4
iriStat 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/CZE/19930101
obec 3.0296 %
obecKod 3.0296 % 554782
obecNazev 3.0296 % Praha
dPlatnost 0 % 31.12.01 0:00
dtAktualizace 0 % 15.07.05 16:17
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

AdresaSidlo

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idAdresa 0 % FFFFC407F7CB2D25DB71AF4B17D7AC7997AEC8DE
idPrijemce 0 % FFFFE3534BB959971C5640A2CD0D372494444B09
adrTyp 0 % 1
iriStat 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/CZE/19930101
iriObec 2.0043 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Obec/v01/554782/20030101
obecKod 2.0043 % 554782
obecNazev 2.0043 % Praha
psc 0.0508 % 11000
adresniMistoKod 54.6806 % 0
iriCastObce 0 %
castObceKod 2.0055 % 0
cisloDomovni 2.1597 % 1
cisloOrientacni 79.4792 %
uliceKod 74.2232 % 0
ulice 29.3766 %
adresaText 99.9496 %
dPlatnost 0 % 31.12.01 0:00
dtAktualizace 0 % 18.07.05 10:12
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

Dotace

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idDotace 0 % FFFFE496CEA33F77C960DF866836F9F239560087
idPrijemce 0 % AADA59BFD5533074DC23DC9DA8A8A667AC031845
projektKod 0.5733 %
podpisDatum 0 % 29.04.11 0:00
subjektRozliseniKod 36.1185 % 3
ukonceniPlanovaneDatum 0 %
ukonceniSkutecneDatum 0 %
zahajeniPlanovaneDatum 0 %
zahajeniSkutecneDatum 0 %
zmenaSmlouvyIndikator 0 %
projektIdnetifikator 0 % 58/2000
projektNazev 77.4675 %
iriOperacniProgram 93.0514 %
iriPodprogram 99.6989 %
iriPriorita 96.2193 %
iriOpatreni 96.2194 %
iriPodopatreni 99.2636 %
iriGrantoveSchema 99.9414 %
iriProgramPodpora 100 %
iriTypCinnosti 100 %
iriProgram 94.9795 %
dPlatnost 0 % 31.12.01 0:00
dtAktualizace 0 % 31.12.01 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

EkonomikaSubjekt

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ares/resource/EkonomikaSubjekt/99999999
ico 0 % 76821
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

Etapa

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idEtapa 0 % 177879F1A67789187EDFF8A0B31F041C1CC1487E
idDotace 0 % ED6DC8D48E59D3374B0369563447EBD4CC082931
etapaCislo 0.0974 % 1
etapaNazev 0 % Nákup výpočetní techniky a služeb
ukonceniPlanovaneDatum 0 % 31.12.15 0:00
ukonceniSkutecneDatum 6.1475 % 31.12.15 0:00
zahajeniPlanovaneDatum 0 % 01.12.08 0:00
zahajeniSkutecneDatum 6.1475 % 01.12.08 0:00
poznamka 3.3764 % Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků,
dtAktualizace 0 % 08.03.12 9:03
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

Osoba

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/rob/resource/Osoba/599999/1996/BAUM/LUBOM%C3%8DR
jmeno 0 % JIŘÍ
prijmeni 0 % NOVÁK
narozeniRok 0 % 1974
bydlisteObecKod 0 % 554782
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

PrijemcePomoci

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPrijemce 0 % FFFFE57F7E7FD997C723386965B1DCC09A1DC2CE
ico 13.9036 % 0
obchodniJmeno 10.954 %
jmeno 56.7259 %
prijmeni 56.7259 %
iriPravniForma 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/101/20010101
rokNarozeni 58.9743 % 0
iriStat 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/CZE/19930101
iriOsoba 60.0901 %
iriEkonomikaSubjekt 13.9036 %
dPlatnost 0 % 31.12.01 0:00
dtAktualizace 0 % 15.07.05 16:15
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

Rozhodnuti

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idRozhodnuti 0 % FFFFF20E47CA763EDE9BDD83A005875EFCAD7C6C
idDotace 0 % 095500D1170D8AD51883C2FD6FF2C5D17FC9CAB6
castkaPozadovana 0 % 0
castkaRozhodnuta 0 % 60000
iriPoskytovatelDotace 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotacePoskytovatel/v01/313/19000101
iriCleneniFinancnichProstredku 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/FinancniProstredekCleneni/v01/8/19980101
iriFinancniZdroj 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/FinancniZdroj/v01/t313/19000101
rokRozhodnuti 0 % 2014
investiceIndikator 0 %
navratnostIndikator 0 %
refundaceIndikator 0 %
dPlatnost 0 % 31.12.01 0:00
dtAktualizace 0 % 31.12.01 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

RozhodnutiSmlouva

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idSmlouva 0 % FFFFFB02CAD64982312260D44D56625623E403AB
idRozhodnuti 0 % 36F81D1C22C8DC01AD9D20188859348CE1553CBB
cisloJednaciRozhodnuti 0 % NEUVEDENO
dokumentDruhKod 0 %
rozhodnutiDatum 0 % 29.04.11 0:00
dtAktualizace 0 % 31.12.01 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

RozpoctoveObdobi

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idObdobi 0 % FFFFFA7D09E5BE3A6137B4130D3307B8C3FCB595
idRozhodnuti 0 % 000ED31A95ED745C04E53E3351D12E989CE70304
castkaCerpana 0 % 20000
castkaUvolnena 0 % 20000
castkaVracena 0 % 0
castkaSpotrebovana 0 % 0
rozpoctoveObdobi 0 % 2014
vyporadaniKod 0 %
iriDotacniTitul 23.3191 %
iriUcelovyZnak 97.7014 %
dPlatnost 0 % 31.12.14 0:00
dtAktualizace 0 % 31.12.01 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

SplatkaKalendar

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idSKalendar 0 % B2107FC08BFE0E7F174D7FE9AC87B7B680C69F3D
idRozhodnuti 0 % B2F1CD1E2CE08A9A7B3503505EB227A4001A19A4
castkaSplatkaPlanovana 0 % 364217
castkaSplatkaSkutecna 0 % 122958
uroceniIndikator 0 % 1
dtAktualizace 0 % 31.07.17 13:18
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

UzemniRealizace

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idUzemi 0 % 11A86D418D0A909420C0AD7CCD25F3694C36EED2
idDotace 0 % 64B31B6B52F617150332E28B501A5577E81A2B15
mezinarodniPusobnostIndikator 0 %
iriRealizovanNaUzemiStatu 0 %
uzemniRealizacePopis 0 %
obvodPrahaPredavaciKod 0 %
spravniObvodPrahaPredavaciKod 0 %
stavebniObjektKod 0 %
uliceKod 0 %
iriCastObce 0 %
iriKraj 0 %
iriMestskyObvodMestskaCast 0 %
iriObec 0 %
iriOkres 0 %
iriVusc 0 %
adresniMistoKod 0 %
okresNutsKod 0 % CZ0100
dtAktualizace 0 % 25.10.05 13:34
dPlatnost 0 % 07.10.05 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrCinnostTypev01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 %
timeinfo 0 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrGrantoveSchemav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idGrantoveSchema 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/GrantoveSchema/v01/6E3EBF16E261D08FD88DDB9FDE1B1A23444BB7F3
grantoveSchemaKod 0 % CZ 0004 01-04/05-0069-BG-0004-NROS
grantoveSchemaNazev 0 % Fond pro podporu výzkumu
grantoveSchemaCislo 0 % 46
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.04 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.09 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrOpatreniv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/38D22BD4F2C483BB482C02AAFD7C210FAB32E59B
idPriorita 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/7E1B7BAE25010FE5C52DB32046A815BD4706BCC1
opatreniKod 0 % 2.2
opatreniNazev 0 % Management
opatreniCislo 94.7059 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.05.09 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 30.04.14 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrOperacniProgramv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idOperacniProgram 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/57D9CB95EDF001468213CD7391A3C21525755DDB
operacaniProgramKod 0 % EHP/Norsko.3
operacaniProgramNazev 0 % Program certifikace
operacaniProgramCislo 86.3636 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.00 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 01.01.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrPodOpatreniv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPodOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/PodOpatreni/v01/F112D185C3B08C258FFC39B1BBAFBD511D25372E
idOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/87AD915CA5AEE8C7497A04A21F35145554867993
podOpatreniKod 0 % SAPARD/1.2.2
podOpatreniNazev 0 % Obnova a rozvoj vesnic
podOpatreniCislo 59.375 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.07 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.15 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrPodprogramv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrPrioritav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPriorita 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/Priorita/v01/1C2BE662278DA4EC04C33B7FD9D61694E12FAA56
idOperacniProgram 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/4F1B357B91B655F84290AF185DB8F74F7E60D6B1
idPodprogram 0 %
prioritaKod 0 % 2
prioritaNazev 0 % Technická pomoc
prioritaCislo 91.4286 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.05.09 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 30.04.14 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikCedrProgramPodporav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikDotacePoskytovatelv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotacePoskytovatel/v01/309/19000101
dotacePoskytovatelKod 0.6494 % 1
dotacePoskytovatelNazev 0 % NEDEFINOVANO
dotacePoskytovatelNadrizenyKod 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.00 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.10.11 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikDotaceTitul_RozpoctovaSkladbaParagrafv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idDotaceTitul 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotaceTitul/v01/3330000020/20050101
idRozpoctovaSkladbaParagraf 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/RozpoctovaSkladbaParagraf/v01/6221/20030101
zaznamDatumPlatnost 100 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikDotaceTitul_StatniRozpocetUkazatelv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idDotaceTitul 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotaceTitul/v01/3350000057/20170101
idStatniRozpocetUkazatel 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/StatniRozpocetUkazatel/v01/313/1326/20110101
zaznamDatumPlatnost 100 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikDotaceTitulv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idDotaceTitul 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotaceTitul/v01/3290000001/19980101
dotaceTitulKod 0 % 3350000003
dotaceTitulVlastniKod 0 % 1
statniRozpocetKapitolaKod 0 % 313
dotaceTitulNazev 0 % Nespecifikovaný dotační titul pro doplatek
dotaceTitulNazevZkraceny 0 % Nespecifikovaný dotační titul pro doplatek
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.03 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.03 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikFinancniProstredekCleneniv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/FinancniProstredekCleneni/v01/6/19980101
financniProstredekCleneniKod 0 % 2
financniProstredekCleneniNazev 0 % z) finanční prostředky ze státních finančních aktiv
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.98 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikFinancniZdrojv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/FinancniZdroj/v01/t334/19000101
financniZdrojKod 0 % t1
financniZdrojNadrizenyKod 1.7544 % t1
financniZdrojNazev 0 % Národní vzdělávací fond
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.00 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 01.01.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikKrajv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Kraj/v01/32/20121210
krajKod 0 % 36
krajNazev 0 % Východočeský
globalniNavrhZmenaIdentifikator 1.2012 % 731654
nespravnostIndikator 0 %
transakceIdentifikator 2.4024 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 06.06.15 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 05.06.15 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMestskyObvodMestskaCastv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/MestskyObvodMestskaCast/v01/538353/20131210
mestskyObvodMestskaCastKod 0 % 500178
mestskyObvodMestskaCastNazev 0 % Praha 6
obecNad 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Obec/v01/554782
pad2 81.22 %
pad3 81.22 %
pad4 81.22 %
pad5 0 %
pad6 81.22 %
pad7 81.22 %
globalniNavrhZmenaIdentifikator 9.7327 % -1
nespravnostIndikator 0 %
transakceIdentifikator 32.3509 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.07.11 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 30.06.11 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrCinnostTypev01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrGrantoveSchemav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idGrantoveSchema 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/GrantoveSchema/v01/513C6FC0268FCEB2A45A7CBF713492C200A6779D
grantoveSchemaKod 0 % CZ.1.07/1.1.08
grantoveSchemaNazev 0 % Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji
grantoveSchemaCislo 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.02.11 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 01.01.00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrOpatreniv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/0D5C2DB9109370437916FCC8CE077F91F440F57B
idPriorita 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/200AACC3D0D0361BA618DC2C6427C354FA8B7970
opatreniKod 0 % 11
opatreniNazev 0 % sektor Životního prostředí
opatreniCislo 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.04 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.08 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrOperacniProgramv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idOperacniProgram 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/BB1F511239D3EAC1654EE89C5F50616FB9F9F9DD
operacaniProgramKod 0 % CZ.04.1.22
operacaniProgramNazev 0 % OP Výzkum a vývoj pro inovace
operacaniProgramCislo 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 28.05.14 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 01.01.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrPodOpatreniv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPodOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/PodOpatreni/v01/8C0C907F88D0AD00EBC6057F185F9543A5899AC2
idOpatreni 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Opatreni/v01/45254BA6398720C0F013D22AC26BF96DB001150E
podOpatreniKod 0 % 3.3.1.2
podOpatreniNazev 0 % Prosperita
podOpatreniCislo 63.0435 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.07 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 01.01.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrPodprogramv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPodprogram 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Podprogram/v01/E42102040FE87AED6C5E227346AE5993F0684720
idOperacniProgram 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/OperacniProgram/v01/BB1F511239D3EAC1654EE89C5F50616FB9F9F9DD
podprogramKod 0 % CZ.04.1.03/1.1.03
podprogramNazev 0 % Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
podprogramCislo 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.04 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.08 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrPrioritav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idPriorita 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/mmr/resource/ciselnik/Priorita/v01/14E33214F8ECE5AA6DE70EE50ABB22A1507921B2
idOperacniProgram 54.4843 %
idPodprogram 45.5157 %
prioritaKod 0 % 5.4
prioritaNazev 0 % Rozvoj cestovního ruchu
prioritaCislo 0 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.04 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.08 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikMmrProgramPodporav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikObecv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Obec/v01/531383/20110701
obecKod 0 % 592935
obecNutsKod 0 % CZ0633547492
obecNazev 0 % Nová Ves
okresNad 12.0868 %
pad2 46.2803 %
pad3 46.2803 %
pad4 46.2823 %
pad5 99.0441 %
pad6 46.2803 %
pad7 46.2803 %
globalniNavrhZmenaIdentifikator 9.5081 % -1
nespravnostIndikator 0 %
transakceIdentifikator 62.776 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.07.11 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
okresNadKod 100 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikOkresv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Okres/v01/3201/20121123
okresKod 0 % 3201
okresNazev 0 % Benešov
okresNutsKod 0 % CZ0201
krajNad 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Kraj/v01/37
vuscNad 3.0375 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Vusc/v01/27
globalniNavrhZmenaIdentifikator 2.8402 % -1
nespravnostIndikator 0 %
transakceIdentifikator 10.3353 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.60 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.99 0:00
krajNadKod 100 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikPravniFormav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/szcr/resource/ciselnik/PravniForma/v01/301/20010101
pravniFormaKod 1.7699 % 421
pravniFormaNazev 0 % Příspěvková organizace
pravniFormaNazevZkraceny 0 % PSP
pravniFormaTypKod 0 % 3
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.01 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikProgramv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/edssmvs/resource/ciselnik/Program/v01/33E649FF5F3DED800795249D3CA11533179DC4D8
programKod 0 % 314-314150
programNazev 0 % Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.06.05 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.99 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikRozpoctovaSkladbaParagrafv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/RozpoctovaSkladbaParagraf/v01/246235/20120101
rozpoctovaSkladbaParagrafKod 0 % 3744
rozpoctovaSkladbaParagrafNazev 0 % Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.13 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.13 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikRozpoctovaSkladbaPolozkav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/RozpoctovaSkladbaPolozka/v01/1614/20100101
rozpoctovaSkladbaPolozkaKod 0 % 5167
rozpoctovaSkladbaPolozkaNazev 0 % Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.17 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikStatniRozpocetKapitolav01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/StatniRozpocetKapitola/v01/302/20050101
statniRozpocetKapitolaKod 0 % 302
statniRozpocetKapitolaNazev 0 % Ministerstvo práce a sociálních věcí
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.17 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikStatniRozpocetUkazatelv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/StatniRozpocetUkazatel/v01/309/PU10220000/20150101
idStatniRozpocetKapitola 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/StatniRozpocetKapitola/v01/334
statniRozpocetUkazatelKod 0 % SU1030000000
statniRozpocetKapitolaKod 0 % 334
statniRozpocetUkazatelNadrizenyKod 65.482 %
statniRozpocetUkazatelNazev 0 % Výdaje celkem
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.07 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.07 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikStatv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/csu/resource/ciselnik/Stat/v01/BMU/19930101
statKod3Znaky 0 % XGG
statKod3Cisla 0 % 626
statKodOmezeny 0 % GG
statNazev 0 % Demokratická republika Východní Timor
statNazevZkraceny 0 % Jersey
statNazevEn 10.4869 %
statNazevZkracenyEn 10.8614 %
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.93 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikUcelZnak_DotacniTitulv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idUcelZnak 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/UcelZnak/v01/34057/20010101
idDotaceTitul 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/DotaceTitul/v01/3340000006/20010101
zaznamDatumPlatnost 100 %
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikUcelZnakv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
idUcelZnak 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/cedr/resource/ciselnik/UcelZnak/v01/17453/20100101
ucelZnakKod 0 % 29016
statniRozpocetKapitolaKod 17.7114 % 0
ucelZnakNazev 0 % Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.17 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota

ciselnikVuscv01

Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota
id 0 % http://cedropendata.mfcr.cz/c3lod/ruian/resource/ciselnik/Vusc/v01/108/20140210
vuscKod 0 % 27
krajNutsKod 0 % CZ020
vuscNazev 0 % Středočeský kraj
globalniNavrhZmenaIdentifikator 0.114 % -1
nespravnostIndikator 0 %
transakceIdentifikator 60.3193 % 0
zaznamPlatnostOdDatum 0 % 01.01.00 0:00
zaznamPlatnostDoDatum 0 % 31.12.00 0:00
Sloupec Prázných buňek Nejčastější hodnota