Součtové hodnoty darů politickým stranám v letech jsou pouze informativní. Finální hodnoty finančního vyjádření darů politickým stranám závisí na tom, jestli v případě nefinančních darů konkrétní politická uvádí jejich hodnotu ve své výroční zprávě
Vlastnost Hodnota
Název strany Úsvit – Národní Koalice
IČO 71443576
Součet darů 2012 0,00 Kč
Součet darů 2013 0,00 Kč
Součet darů 2014 30 000,00 Kč
Součet darů 2015 0,00 Kč
Součet darů 2016 0,00 Kč
Součet darů 2017 0,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Dárce P.O. Dárce IČO Rok Částka
OPTIKA DANĚK, s.r.o. 26078830 2014 30 000,00 Kč
Dárce P.O. Dárce IČO Rok Částka
Auditorská Společnost Auditor Rok Auditu
H.B.J. Audit, s.r.o. (IČ: 25674366) Ing. Jiří Baloun (1809) 2013
DIRECT ECONOMY a.s. (IČ: 26206714) Ing. Vladislav Šupa (1904) 2014
DIRECT ECONOMY a.s. (IČ: 26206714) Ing. Vladislav Šupa (1904) 2015
DIRECT ECONOMY a.s. (IČ: 26206714) Ing. Vladislav Šupa (1904) 2016
Auditorská Společnost Auditor Rok Auditu
Název Dokumentu URL Adresa (PDF)
Úsvit Přímé Demokracie - rok 2014 https://dotacni-parazit.cz/uploads/USVIT-2014.pdf
Název Dokumentu URL Adresa (PDF)