Součtové hodnoty darů politickým stranám v letech jsou pouze informativní. Finální hodnoty finančního vyjádření darů politickým stranám závisí na tom, jestli v případě nefinančních darů konkrétní politická uvádí jejich hodnotu ve své výroční zprávě
Vlastnost Hodnota
Název strany Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM
IČO 00496936
Součet darů 2012 68 140,00 Kč
Součet darů 2013 0,00 Kč
Součet darů 2014 85 000,00 Kč
Součet darů 2015 26 500,00 Kč
Součet darů 2016 21 600,00 Kč
Součet darů 2017 0,00 Kč
Vlastnost Hodnota
Dárce P.O. Dárce IČO Rok Částka
DAICH spol. s r. o 42407559 2016 20 000,00 Kč
NYSADE spol. s r.o. 25207032 2016 1 000,00 Kč
Teplo Přerov a.s. 25391453 2016 600,00 Kč
H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. 60741619 2015 15 000,00 Kč
NYSADE spol. s r.o. 25207032 2015 1 000,00 Kč
Andrej Salawa 46141405 2015 500,00 Kč
Klub českého pohraničí 44225482 2015 10 000,00 Kč
AUTOPROGRES 10596135 2014 1 000,00 Kč
DAICH spol. s r. o 42407559 2014 50 000,00 Kč
HCM Marienbad s.r.o. 01797298 2014 500,00 Kč
Levicové kluby žen, z.s. 70104468 2014 1 000,00 Kč
NYSADE spol. s r.o. 25207032 2014 1 000,00 Kč
SEZAKO PŘEROV s.r.o. 25358022 2014 20 000,00 Kč
JUDr. Karel Svoboda 13608533 2014 10 000,00 Kč
TaNET West s.r.o. 26378191 2014 1 500,00 Kč
Ing. Frsntišek Jordán-AUTING 64324681 2012 5 000,00 Kč
AUTOPROGRES 10596135 2012 500,00 Kč
Havlíčkobrodská realitní s.r.o. 27524132 2012 20 000,00 Kč
Horymas SK, spol. s r.o. 27786897 2012 5 000,00 Kč
LESY KOMŇA s.r.o. 60699370 2012 5 000,00 Kč
NYSADE spol. s r.o. 25207032 2012 1 000,00 Kč
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 26348349 2012 20 000,00 Kč
Pavel Valášek 62009761 2012 10 000,00 Kč
Miroslav Dočekal 60080213 2012 1 640,00 Kč
Dárce P.O. Dárce IČO Rok Částka
Auditorská Společnost Auditor Rok Auditu
Ing. Marie Bočková - daňový poradce a auditor (IČ: 60075708) Ing. Marie Bočková (1228) 2012
Ing. Marie Bočková - daňový poradce a auditor (IČ: 60075708) Ing. Marie Bočková (1228) 2013
Ing. Marie Bočková - daňový poradce a auditor (IČ: 60075708) Ing. Marie Bočková (1228) 2014
Ing. Marie Bočková - daňový poradce a auditor (IČ: 60075708) Ing. Marie Bočková (1228) 2015
Ing. Marie Bočková - daňový poradce a auditor (IČ: 60075708) Ing. Marie Bočková (1228) 2016
Auditorská Společnost Auditor Rok Auditu
Název Dokumentu URL Adresa (PDF)
KSČM - rok 2016 https://dotacni-parazit.cz/uploads/KSČM 2016.pdf
KSČM - rok 2015 https://dotacni-parazit.cz/uploads/KSČM 2015.pdf
KSČM - rok 2014 https://dotacni-parazit.cz/uploads/KSČM 2014.pdf
KSČM - rok 2012 https://dotacni-parazit.cz/uploads/KSČM 2012.pdf
Název Dokumentu URL Adresa (PDF)